Instalacje wod-kan

Instalacje wodno-kanalizacyjne

Instalacja wodno-kanalizacyjna w domu to jedna z najbardziej podstawowych instalacji. Jest ona podstawową instalacją zapewniającą komfort użytkownikom. Należy zatem zwrócić uwagę na jakość wykonania tych instalacji ponieważ nieprawidłowy montaż może doprowadzić do kosztowych lub bardzo uciążliwych usterek.

Od czego zacząć instalację wod.-kan.?

Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna jest wykonywana po zakończeniu stanu surowego. Należy zaznaczyć, że część prac należy przeprowadzić już na etapie budowy domu. Należą do nich przede wszystkim dostosowanie lokalizacji do planowanych bądź istniejących przyłączy. Natomiast sam sposób zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków jest określony w pozwoleniu na budowę.

Sprawdzanie instalacji wodnej

Szczelność instalacji powinna zostać sprawdzona przed zakryciem rur warstwą tynku lub podkładu podłogowego. Proces ten jest potocznie nazywany próbą ciśnieniową. Wykonanie jej pozwoli na wykrycie ewentualnych usterek na wczesnym etapie i stosunkowo szybką ich naprawę bez usuwania tynku lub posadzek.

Poznaj naszą ofertę instalacji wod. kan.

Zapewniamy indywidualne podejście do każdej realizacji. Oferujemy kompleksową realizację począwszy od analizy potrzeb i zaproponowaniu rozwiązania poprzez projekt i realizację.